Učenje stranog jezika – želja ili nužnost?

Znanje stranih jezika danas je najvažiji ulog za posao. Osim što se komunikacija obogaćuje, znanje se proširuje, a ujedno se i kulturno izdižemo upoznavajući jezik i kulturu drugih država.

O dominaciji engleskog jezika nije ni ptrebno govoriti, ali se postavlja pitanje od čega zavisi njegova dominacija i koliko će ona trajati.

Mnoge zemlje su engleski jezik označile kao svoj zvaničan jezik, pa onda ne iznenađuje što sve škole stranih jezika u prvi plan stavljaju engleski, pa tek onda učenje ostalih stranih jezika. Kao službeni jezik mnogih svetskih organizacija kao što su UN, NATO, EU, SB izuzetno je važan, a poedine zemlje su ga označile i kao drugi zvaničan jezik. Međutim, koliko su važni ostali jezici?

Stani mediji pišu da je španski jezik postao sve traženiji, jer se na četiri kontinenta pomoću ovog jezika komunicira, a ima veliki udeo i u kulturnom, ali i u poslovnom svetu. Sve veći značaj ima i kineski, jer pomoću njega komunicira preko milijardu ljudi, ali zbog otežanog sporazumevanja se manji broj ljudi odlučuje da uči ovaj jezik.

Ipak, predviđa se da će u budućnosti biti sve više onih koji će želeti da se sporazumevaju na kineskom kako bi možda dospeli do jedong od najbogatijih tržišta ili do najmnogoljudnije zemlje sveta.

Kako su ustanovljeni vodeći svetski jezici?

Prema navodima stručnjaka vodeći svetski jezici su ustanovljeni na osnovu mnogih faktora, poput razvijenosti političke, ekonomske, socio-ekonomske, al ii biološke promene jedne zemlje. Pa ako ne znate za koji jezik da se odlučite, a škole stranih jezika stranih jezika u ponudi imaju brojne jezike, onda se okrenite učenju onih jezika čija ekonomska moć sve više raste, kao što je Rusija, Indija, Francuska, Nemačka i druge.

Nekada su se u srednjim školama učili ruski i latinski jezik, a danas su u ponudi engleski kao obavezni i franciski i nemački kao izborni.  Brza promena kulturno-jezičkih tokova doprinosi da se menjaju jezičke forme i strukture, a samim tim jedan jezik zamenjuje drugi.

Ipak, pojedini jezici biće isto traženi i za dve – tri decenije ili će njihova popularnost još više porasti, zato ne brinite. Ako ređite da odete do škole stranih jezika, izaberite jezik koji se vama sviđa, al ii koji će vam istovremeno doneti višestruku korist.

Ako se u obzir uzmi različiti socio-ekonomski, politički i geografski činioci onda su španski, engleski i kineski jezik najvažniji jezici budućnosti.

#1 Španski jezik

Njaveći broj ljudi, prema navodima stranih medija, odlučuje se da uči španski jezik. Glavni razlozi za učenje ovog jezika su hrana, turizam i fudbal. Razvijanjem ekonomije i novčanih tokova sve je više onih koji se interesuju za španski. Jedan je od jezika koji se najviše prevode što doprinosi njegovog popularnosti.

#2 Engleski jezik

O značaju engleskog jezika za savremeni način života ne treba ni govoriti. Jedan je od najrasprostranjenijih jezika i skoro se i podrazumeva, jer su danas sve aktivnosti preko Interneta dostupne na engleskom jeziku. A poznavanje ovog jezika sve je važniji faktor prilikom zapošljavanja.

#3 Kineski jezik

Kineski jezik se skoro tri puta više priča nego engleski, ali ga to ipak ne svrstava među najpopularnije jezike. Studije kažu da se kineski u nauci retko koristi, a zbog otežanog učenja i pisanja nije mnogo popularan. Ipak, pslednjih godina, sve je više studenata koji su odlučili da se nauče kineski jezik kako bi upoznali kulturu i kročili na tlo najmnogoljudnije zemlje sveta.