Paracetamol sirup – sastav, doziranje, upotreba, cena

Šta je Paracetamol sirup i koje su osnovne indikacije za njegovu upotrebu?

Paracetamol sirup je lek koji kao aktivnu supstancu sadrži antipiretik i analgetik paracetamol, u dozi od 120 mg u 5 ml rastvora, te deluje na umanjenje bolova i na snižavanje povišene telesne temperature kod dece i kod odraslih osoba.

Osnovne indikacije za primenu Paracetamol sirupa su sledeća oboljenja i patološka stanja:

Loading...

Akutni bolovi koji nastaju kod rastenja zuba; kao i kod zubobolje; glavobolje, te i bolovi usled zapaljenja ždrela, srednjeg uha i kod nekih lakših infektivnih stanja;

Porast telesne temperature uzrokovan najčešće infetivnim zapaljenjima kod dece i odraslih, kakve su virusne ili bakterijske upale grla, obična prehlada; farngo-tonzilitis; upala uha ili otitis; dečije zarazne bolesti (veliki kašalj; morbili; zauške ili parotitis);

Porast telesne temperature u sklopu postvakcinalne reakcije imunog sistema.

Sastav Paracetamol sirupa i mehanizam dejstva u terapijskom spektru

Aktivna supstanca Paracetamol sirupa jeste analgetik i antipiretik paracetamol koji je u dozi od 120 mg na 5 ml sirupa, dok su pomoćne supstance sirupa – saharoza (u količini od 1,65 gr na 5 ml); sorbitol (u količini od 1,4 gr na 5 ml) i metil-parahidroksibenzoat.

Važno je da se lek Paracetamol sirup, iako se on može kupiti bez lekarskog recepta, primenjuje u vrlo strogim indikacionim područjima (blagi do umereni bolovi, kao naime i akutni porast telesne temperature), te se ne sme primeniti sa drugim lekovima koji u sebi sadrže paracetamol, a kako tu ne bi došlo do predoziranja (jer su prevelike doze leka toksične za jetru).

Sa druge strane lek se ne daje nikada duže od 3 dana, posebno kod dece i posebno ako simptomi ne prolaze, kao ni u više od četri doze u toku 24 sata.

Loading...

Bitno je i da se lek Paracetamol sirup ne daje u više od 2 ili 3 doze u odojčadi starosti dva ili tri meseca, a generalno je najkraći vremenski razmak između pojedinačnih doza ne kraći od 4 sata.

Kada se desi predoziranje lekom Paracetamol (bilo da je prekoračena preporučena dnevna doza od maksimalnih 2 grama na dan, ili da je pak vreme između doza bilo kraće od 4 sata), potrebno je da se potraži lekarska pomoć i da se ispita aktivnost enzima jetre koji su indikatori njene jasne funkcije, jer je lek u prevelikim dozama izrazito hepato-toksičan.

Loading...

Principi doziranja Paracetamol sirupa, potencijalna neželjena dejstva i kontraindikacije

Doziranje leka paracetamol, mora da se vrši prema striktnom uputstvu lekara, posebno u dečijem uzrastu, te je potrebno takođe obratiti pažnju na neke pridružene hronične poremećaje ili na neke druge lekove koji se uzimaju uz terapiju Paracetamol sirupom a mogu da reaguju ukršteno.

Dakle, kod dece uzrasta od dva do tri meseca se Paracetamol sirup obično upotrebljava kod postvakcinalnih reakcija kao antipiretik, kao i kod stanja infektivnih uzroka koji daju simptome febrilnosti i bolova, i isključivo kod dece koja su terminska odnosno nisu rođena pre navršene 37. nedelje gestacije i koja za uzrast od 2 – 3 meseca imaju telesnu masu veću od 4 kg, i to u jednoj dozi od 2,5 ml sirupa (a ukoliko je potrebno daje se još jedna doza nakon vremenskog intervala od 4 – 6 sati);

Kod dece uzrasta od 3 – 6 meseci, lek Paracetamol sirup se daje u određenim indikacijama u dozi od 2,5 ml, četri puta u toku dana;

Kod dece uzrasta od 6 – 24 meseca se daje količina leka od 5 ml, u četri dnevne doze;

Kod uzrasta od 2 – 4 godine se daje količina Paracetamol sirupa u dozi od 7,5 ml u četri dnevne doze;

Kod dece uzrasta 4 – 8 godina se daje doza Paracetamol sirupa od 10 ml, šetri puta dnevno;

Kod dece uzrasta 8 – 10 godina se daje doza leka od 15 ml u četri dnevne doze;

Kod dece uzrasta 10 – 12 godina se daje četri puta dnevno doza leka od 20 ml Paracetamol sirupa.

Ako se desi da se navedeni simptomi koji su indikacije za primenu leka Paracetamol sirup koji se daje pak oralnim putem, ne poboljšaju nakon tri dana primene leka, potrebno je obratiti se lekaru za dalja uputstva, kao i nikada ne davati ovaj lek u većim dozama od preporučenih niti deci koja su mlađa od dva meseca.

Loading...

Mada nije pravilo da se Paracetamol sirup primenjuje kod odraslih (jer postoje tablete poznate kao Panadol ili Febricet), sirup se može davati osobama koje imaju probleme sa gutanjem, kada može biti potrebna korekcija doze leka u zavisnmosti od uzrasta jer je vreme eliminacije znatno i produženo odnosno klirens paracetamola se smanjuje sa starošću pacijenta i renalne funkcije.

Kada treba biti posebno obazriv u primeni leka Paracetamol?

Posebna pažnja mora biti usmerena pre svega na postojanje alergije ili preosetljivosti ili na sam paracetamol kao aktivnu komponentu sirupa, ili na neki od njegovih pomoćnih sastojaka kakve su intolerancija saharoze ili siorbitola; te ako postoji poremećaj funkcije jetre ili bubrega, a kod dece su pored pomenutih i prematuritet (prevremeno rođenje) i uzrast ispod dva meseca.

Zbog mogućih unakrsnih reakcija, posebna pažnja se posvećuije primeni paracetamola i načinu doziranja kod upotrebe lekova kakvi su – metoklopramid ili domperidon (kod lečenja povraćanja) kao i holestiramin (u terapiji povišene koncentracije holesterola u krvi); varfarin (kao lek protiv zgrušavanja krvi); triciklični antidepresivi (u terapiji depresivnih stanja).

Takođe lek paracetamol mora da se oprezno dozira i primenjuje kod osoba sa teškim alkoholnim oboljenjem jetre ili kod osoba koje su hronično sklone zloupotrebi alkohola, te ako se dakle lek paracetamol primenjuje u terapijske svrhe ne sme se piti niklakva vrsta alkoholnih pića.

Generalno se u periodu trudnoće i laktacije ne preporučuje uzimanje paracetamola, jer se putem krvi ili kasnije putem mleka može uneti u organizam fetusa ili dojenčeta, pa izazvati neke teške hipersenzitivne reakcije ili pak dovesti do oštećenja razvoja funkcije jetre, koja nije još zrela da metaboliše lek kao kod starije dece i odraslih osoba.

Pored svega navedenog, u sastavu leka Paracetamol sirupa su i neki ađuvansi kakvi su propil-parahidroksibenzoat (E216); metil-parahidroksibenzoat (E218) i azorubin (E122), koji mogu biti uzrok reakcija preosetljivosti, kakav je i ranije pomenuti slučaj intolerancije na šećere koji su pomoćne supstance ovog leka, a nekada nastaju i teže ali prolongirane ili odložene reakcije.

Kada je u pitanju doziranje leka u odnosu na uzimanje hrane ili na upravljanje motornim vozilima, nema nekih posebnih napomena, osim da nekada može da nastane motorna usporenost ili pospanost, pa nije preporuka da se upravlja motornim vozilima u toku terapije Paracetamol sirupom.

Doze leka se nikako ne smeju prekoračiti, niti se sme skratiti minimalni period razmaka od 4 sata između pojedinih doza, a takođe ako se preskoči jedna doza nikada se ne sme uzeti dupla količina leka u narednom vremenskom terminu, jer može da nastane ireverzibilno oštećenje jetre.

Ne primenjuju se nikada više od četri doze leka u toku 24 sata (posebno kod dece), terapija ne treba da traje duže od tri dana (posebno ako nema nikakvog poboljšanja), te je pak maksimalna preporučena doza leka Paracetamol sirupa 60 mg/kg telesne težine.

Odmah je potrebno prekinuti sa davanjem leka, posebno kod dece i dalje zatražiti hitnu lekarsku pomoć ako dođe do nastanka – otežanog disanja ili gušenja; plavo prebojenih usana i/ili vidljivih sluzokoža; otoka lica, jezika, vrata ili ždrela – jer su ovo manifestacije vrlo teške forme akutne alergije koja se naziva anafilaktička reakcija i može da progredira u šokno stanje i da dovede i do letalnog egzitusa.

Ostale retke neželjene reakcije (koje se javljaju u jednom na 10 hiljada slučajeva) su i pad leukocita koji dovodi do povećanoj sklonosti ka infekciji; poremećaj vrednosti enzima u krvi koji su pokazatelj funkcionalnog stanja jetzre; ulkusi u ustima i ljuštenje kože; nastanak modrica koji nema jasan uzrok; ospa i svrab na koži; ponavljani problemi sa disanjem koji su već nastajali kod upotrebe nekog drugog nesteroidnog antiinflamatornog leka; krvarenja.

Kontraindikacije, neželjeni efekti i cena Paracetamol sirupa

Kada su u pitanju neželjena dejstva Paracetamol sirupa, ona nisu toliko teška i česta, osim kada je u pitanju predoziranje lekom ili alergija na lek ili pomoćne supstance, te se najčešće sreću lakša neželjena ispoljavanja u vidu – ospe po koži (kao jedne vrste alergijske manifestacije) i petehije ili krvni podlivi (usled poremećaja krvi koji su retki), te superinfekcije (upala grla izazvana nekim bakterijama posle običnog virusnog faringitisa).

Pravilo je da se temperatura koja se smatzra subfebrilnom ne tretira lekom Paracetamol sirup po preporukama pedijatara, jer ona predstavlja jedan vid odbrambene reakcije organizma i kada je lek suprimira, to može da dovede do komplikovanih bakterijskih infekcija mikrobima koji onda zahtevaju i uključivanje antibiotika.

Lek Paracetamol sirup se mora čuvati u originalnoj ambalaži, sa naznačenim rokom trajanja i sa originalnim uputstvom, te se držati van domašaja dece.

Rok trajanja Paracetamol sirupa je tri godine i jasno je naznačen na pakovanju leka, a kada se sirup otvori i upotrebljava, najbolje je da se drži u frižideru, i tada mu je rok važenja 28 dana.

Nakon upotrebe se preostali deo leka ili ambalaža uklanja u skladu sa propisima i tretira se kao farmaceutski otpad, te se ne spaljuje niti se baca u kućno smeće, a neupotrebljen lek kome je pak istekao rok trajanja se uništava po preporukama SZO.

Lek Paracetamol sirup se pakuje u bojenu staklenu ambalažu, i ima formu suspenzije sa aromom i ukusom višnje, te uz samu bočicu sirupa ide i dozer plastična kašičica, uputstvo za upotrebu, te i kartonska ambalaža.

Kašičica koja se koristi kao dozer, ima zapreminu od 5 ml, kao i označene nivoe zapremine od 2,5 ml i 1,25 ml, te se u pakovanju sirupa nalazi 100 ml suspenzije.

Lek Paracetamol sirup se može kupiti bez lekarskog recepta u svim apotekama, ali je preporuka da se pre njegove primene potraži savet lekara ili farmaceuta, a cena varira u zavisnosti od proizvođača (Galenika; Bosna lijek) i iznosi za pakovanje od 100 ml prosečno oko 160 do 200 dinara (a kada se dobije uz lekarski recept, potrebna je samo doplata od 50 dinara, jer ostale troškove pokriva RFZO).

Loading...