Panklav sirup – sastav, upotreba, cena

Šta je Panklav sirup i koje su osnovne indikacije za njegovu upotrebu?

Panklav sirup je lek iz grupe antibiotika, koji se može naći u obliku sirupa kao i praška za oralni rastvor ili suspenziju, a u svom sastavu ima 125 mg amoksicilina i 31,25 mg klavulonske kiseline po 5 ml rastvora, i upotrebljava se u terapiji brojnih infektivnih stanja.

Najčešće indikacije za primenu kombinovanog leka Panklav su sledeće:

Loading...

Upala mokraćne bešike – stručno rečeno cistitis;

Upala bubrežnog parenhima – pijelonefritis;

Upala odnosno infektivna stanja kože – dermatitis;

Lokalizovana bakterijska upala desni ili zuba – dentalni apsces;

Infektivna stanja zglobova i kostiju – osteitis i osteomijelitis;

Akutno zapaljenje srednjeg uha – otitis media acuta;

Loading...

Akutna egzacerbacija ili pogoršanje hroničnog bronhitisa;

Infektivna stanja mekih tkiva – celulitis;

Akutno zapaljenje paranazalnih sinusa – sinuzitis;

Loading...

Upala plućnog parenhima – venbolnička pneumonija;

Akutni bronhitis infektivne etiologije.

Sastav Panklav sirupa i mehanizam dejstva u terapijskom spektru

Važno je napomenuti da se Panklav sirup zavisno od stepena ili težine infekcije različito dozira i sadrži različite koncentracije sastavnih komponenti – amoksicilina i klavulonske kiseline, i on se ne može dobiti bez lekarsko recepta ili izveštaja, koji procenjuje principe primene leka u odnosu na tačno određenu terapijsku indikaciju.

Bitna je i činjenica da na primenu leka znatno utiče i sama rezistentnost odnosno osetljivost svih uzročnih patogenih agenasa na komponente leka, te se procenjuje na osnovu antibiograma, kao i da značajno utiče starost pacijenta, telesna masa, kao i njegova bubrežna i hepatična funkcija i to da li je infekcija lokalizovana ili generalizovana.

Aktivne komponente Panklav sirupa su amoksicilin, koji je antibiotik iz grupe penicilina koji inhibraju beta laktamazu, te i klavilonska kiselina, dok su pomoćne komponente sirupa – aroma maline; silicijum-dioksid; ćilibarna kiselina; hipromeloza; koloidni silicijum; ksantan-guma kao i saharidni natrijum.

Amoksicilin kao aktivna komponenta leka Panklav jeste antibiotik širokog spektra dejstva koji se nalazi u upotrebi kod lečenja brojnih bakterijskih infekcija, te se upotrebljava kod terapije – upale ždrela (faringitis); bakterijske upale sinusa (sinuzitis); akutne upale srednjeg uha (otitis media acuta); infekcija urinarnog trakta; infekcija usta (stomatitis); infekcija pluća (lobarna pneumonija) i kod nekih ređih oboljenja kakve su Lajmska borelioza; hlamidijalna infekcija i infekcija bakterijom Salmonellom.

Inače je amoksicilin lek iz grupe penicilina koji su takozvani beta-laktamski antibiotici, te spada u red najčešće propisivanih lekova u pedijatrijskoj populaciji, a najbolja kombinacija jeste upravo takozvani amoksicilin-klavulonat koji se nalazi i u Panklav sirupu.

Upotreba ove pomenute kombinacije lekova je najčešće indikovana kod umerenih i lakih oblika vanbolničkih upala pluća, kao i kod prevencije akutnog bakterijskog endokarditisa i antraksa, a jedan je od najboljih lekova za primenu kod infektivnih pneumonija kod novorođenčadi i odojčadi u situacijama kada nije moguće hospitalno lečenje.

Loading...

Međutim, važno je napomenuti da iako ova kombinacija antibiotika ima vrlo širok spektar svog delovanja, postoje i bakterijski uzročnici koji su otporni na njegovo delovanje, i to se procenjuje na osnovu antibiograma, pa je dokazano da se Panklav kao sirup, ili pak kao injekcioni rastvor ili tablete ne primenjuje jer nema efekta kod infekcije bakterijskim sojevima – Pseudomonas aeruginoza; Klebsiela; Citrobakter; Ešerihija coli i Stafilokokus aureus.

Sa druge strane, glavni indikacijski spektar uzročnika za amoksicilin-klavulonat su infekcije koje su uzrokovane najčešćim gram pozitivnim i gram negativnim bakterijama kakve su – Streptokok pneumonie i Streptokok piogenes; (beta hemolitički); Hemofilus influence; Enterokok faecalis; Gardnerela vaginalis; Helikobakter pylori; Moraxella kataralis; Bacilus subtilis i drugi.

Kada je u pitanju druga aktivna komponenta Panklav sirupa, klavulonska kiselina, ona je takođe lek iz grupe antibiotika, beta laktamaza inhibitora, ali se obično kombinuje sa drugim srodnim antibioticima iz iste grupe jer sama po sebi nije dovoljno efikasna da inhibira beta laktamazu (te pre dovodi do stvaranja rezistentnih sojeva bakterija nego što im inhibira dejstvo).

Najčešće se klavulonska kiselina nalazi u obliku soli kalijuma tj kalijum-klavulanata, a od svih penicilinskih antibiotika se ona najčešće kombinuje sa amoksicilinom i sa tikarcilinom.

Principi doziranja Panklav sirupa, potencijalna neželjena dejstva i kontraindikacije

Kako je ranije i navedeno, princip doziranja sirupa i njegova primena uopšte, zavise od nekoliko važnih faktora a to su telesna masa u kilogramima; godine starosti; stanje funkcije jetre i bubrega, kao i ispitivanje osetljivosti/rezistentnosti mikroba na lek Panklav putem antibiograma.

Važno je istaći da Panklav sirup jeste najbolje uzimati uz sam obrok ili neposredno pre obroka, a da bi se pre svega umanjila mogućnost nastanka preosetljivosti i netolerancije u digestivnom traktu, te se i omogućila maksimalna apsorpcija leka nakon primene i postizanje doze u krvi.

Kod odraslih osoba, kao i kod dece koja su telesne mase preko 40 kg, daje se puna doza Panklav sirupa (koja sadrži 1,5 gr amoksicilina i 375 mg klavulonske kiseline), jednom dnevno, i jedna preporuka je da se ovaj lek ne sme „subdozirati“, jer tada dolazi do stvaranja rezistencije mikroba koji su inače dobro i dovoljno osetljivi na amoksicilin-klavulonat.

Kada je u pitanju pedijatrijska populacija, posebne mere opreza u davanju leka se odnose na kg telesne mase i na uzrast, te tako:

Ako dete ima telesnu masu manju od 40 kg, daje se doza od 20 mg amoksicilina i 5 mg klavulonske kiseline po kilogramu telesne mase, jednom u toku dana, ili pak može da se doza raspodeli na tri puta dnevno, kada se po kilogramu telesne mase daje dakle 60 mg amoksicilina i 15 mg klavulonske kiseline po kilogramu telesne mase;

Ako je dete uzrasta ispod šest godina, preporuka je da se lek ne daje u formi sirupa Panklav, već i radije kao prašak za oralni rastvor odnosno oralnu suspenziju Panklav forte.

Kada je poznato da pacijenti imaju neki vid akutnog ili hroničnog poremećaja funkcije bubrega, vrlo je važno da se poveća oprez pri doziranju leka i preporuka je da se lek dozira nakon provere bubrežnog rada, koja se dobija laboratorijskim rezultatima klirensa krestinina:

Kada je klirens kreatinina veći od 30 ml/minutu, doza Panklav sirupa je podeljena na dve dnevne primene i to po 500 mg amoksicilina i 125 mg klavulonske kiseline;

U slučajevima da je klirens kreatinina manji od 10 ml/minutu, doza se daje jednom dnevno, dakle ukupno 500 mg amoksicilina i 125 mg klavulonske kiseline;

Kod pacijenata koji imaju teži stepen bubrežnih poremećaja, u smislu insuficijencije, te moraju i da idu na dijalizu, pomenuta doza od 500 mg amoksicilina i plus 125 mg klavulonske kiseline se daje jednom u 24 sata.

Kada treba biti posebno obazriv u primeni leka Panklav?

Posebna opreznost kod primene Panklav sirupa je neophodna u slučaju preosetljivosti pacijenta na aktivne komponente leka, odnosno amoksicilin i/ili klavulonsku kiselinu, kao i na neki od pomoćnih sastojaka koji se ispoljava određenim alergijskim manifestacijama.

Kod poremećaja ili aktivnih oboljenja jetre ili bubrega, ne preporučuje se davanje Panklav sirupa, posebno ne u mlađem dečijem uzrastu, kada generalno ovi organi još nisu dovoljno funkcionalno zreli kao kod odraslih.

Svakako je preporuka da se u uzrastu do šest godina starosti, umesto Panklav sirupa primeni oralna suspenzija, koja se dobija rastvaranjem praška Panklav forte u prečišćenoj vodi.

Kontraindikacije, neželjeni efekti i cena Panklav sirupa

Kada su u pitanju neželjeni efekti Panklav sirupa, mogu da se jave one reakcije preosetljivosti koje su generalno vezane za penicilinske antibiotike, i koje se ispoljavaju obično sledećim vrlo čestim simptomima i znacima – mučninom, povraćanjem, dijarejom, razvojem kolitisa ili ospe po koži.

Bitno je naglasiti da teška neželjena reakcija može da nastane kod osoba koje su alergične na lek penicilin, te tada mora da se sprovede hitna intervencija da ne bi došlo do letalnog ishoda, i vrlo je svakako važno da se utvrdi prethodno postojanje anafilakse na peniciline, te je tada Panklav sirup kontaindikovan za primenu.

Nešto teži, ali na sreću retki neželjeni efekti ili nuspojave primene Panklav sirupa su nesvestica; glavobolja; nesanica; preosetljivost na svetlosne ili zvučne nadražaje i poremećaji mentalnih ili psihogenih funkcija, kada je neophodno zatražiti lekarsku pomoć i kada se po pravilu primena leka prekida.

Posebno česta neželjena reakcija jeste kolitis zbog preterane upotrebe ili predoziranja antibiotika generalno, pa i u tom aspektu treba biti posebno oprezan.

Kako je Panklav sirup registrovan kao lek, ne može se kao uostalom ni drugi antibiotici dobiti bez prethodnog lekarskog pregleda i recepta, mada se nalazi u svim apotekama i košta oko 700 dinara.

Lek Panklav se obavezno čuva van domašaja dece, zaštićen od svetlosti i na sobnoj temperaturi, dok ga je nakon otvaranja i početka primene potrebno držati u frižideru, maksimum sedam dana, i ne sme da se upotrebljava nakon isteka roka trajanja.

Lek Panklav odnosno njegove aktivne komponente mogu da intereaguju sa lekovima kakvi su – alopurinol; probenecid; oralna kontraceptivna sredstva; antacidi; etitromicin; hloramfenikol; kao i sulfonamidi i tetraciklini, te ukoliko koristite neki od navedenih lekova, potrebno je pre primene Panklav sirupa posavetovati se sa izabranim lekarom ili sa farmaceutom.

Loading...