Malina polka – sadnice, sadnja, uzgoj i prinos

Malina je biljka koja potiče iz porodice ruža, a karakteristično za istu je da je ista zeljasta biljka koja je pri tom niskog rasta. Malina se razvija u obliku žbuna koji dostiže visinu i do tri i po metra. Interesantno je da malina rađa već nakon prvog sađenja, a nakon treće godine smatra se da ista dostiže rodnost u pravom pogledu.

Kada je u pitanju broj rađanja maline, ista može roditi jednom ili više puta u toku godine. Najčešće rađa po tri puta na godišnjem nivou.

Sadnica maline traje u proseku oko 14 godina ali zabeleženi su slučajevi gde ista živi i do 20 godina, što je veoma dug period.

Loading...

Za postojanje maline vezuju se mnoge priče. Jedna od njih je i priča koja je vezana za maline i za vrhovnog boga Zevsa. Naime, prema predanju Zevsa je njegova majka sakrila iza žbuna maline u trenutku kada je njegov otac Kron želeo da ga ubije. Prema toj legendi malina je spasila život Zevsa pa je zbog toga bila izuzetno cenjena među bogovima.

Za proširenje maline po teritoriji Evrope, smatraju se zaslužni Rimljani. Interesantan podatak je da je u srednjem veku korišćenje maline bilo predviđeno samo za bogate ljude. Takođe, ista se koristila u medicinske svrhe, kao i zbog boje.

Prema podacima, smatra se da se u Indiji koristila malina dosta godina pre nego što je ista bila zastupljena u Evropi kao i u Americi.

Kraj 18. veka donosi ljudima mogućnost da se bave gajenjem maline, jer su tada sebi to mogli da priušte i ljudi koji nisu izuzetno bogati. Ranijih godina to nije bilo moguće.

Zvanični podaci navode da danas postoji oko 195 vrsta malina. Među najpoznatijim ubraju se crne, crvene kao i Evropske maline.

Ovom prilikom upoznaćemo vas sa malinom zvanom malina polka.

Loading...

Pomenuta malina vodi poreklo iz Poljske, a karakteristično za istu je i to što spada u stalnorađajuće maline. Naime, za Malinu polku kaže se i da je dvorodna. Shodno tome, sa berbom pomenute maline otpočinje se u periodu krajem jula i isti traje sve do kasne jeseni. Smatra se da sa početkom prvih mrazeva koji se događaju krajem jeseni, prestaje se sa berbom maline polke.

Ova vrsta maline nastala je početkom 2000. godine na teritoriji Poljske, i veoma brzo je stekla svoju popularnost u brojnim svetskim domaćinstvima. Malina polka predstavljena je u javnosti 2001. godine, dok je 2003. godine ista zavedena kao zvanično nova vrsta maline.

Zahvaljujući veoma velikim prinosima, isplativosti koju sa sobom nosi sadnja maline polke kao i svim njenim karakteristikama koje obezbeđuju dobar uzgoj, pomenuta malina postala je jako popularna.

Loading...

Sadnice

Malina polka rađa plodove koji su čvrsti i veliki, a njihova boja je tamnocrvena. Što se tiče ukusa plodova, oni su srednje slatki.

Pozitivnih osobina maline polke je dosta. Naime, ova vrsta maline rađa češće od ostalih vrsta malina, a njena dobra osobina je i ta što malina polka nije zahtevna u gajenju pa shodno tome ne morate joj obezbeđivati posebne uslove ukoliko se bavite uzgojom iste. Pozitivna strana maline polke je i ta što je veoma otporna na različite uslove.

Naime, ovoj vrsti maline ne mogu naškoditi biljne bolesti a takođe je veoma otporna i na većinu vremenskih uslova. Poznato je da vremenske prilike znatno mogu ugroziti različite biljke, ali malina polka veoma je otporna na različite vremenske promene.

Idealnom nadmorskom visinom koja se smatra vrlo pogodnom za uzgoj sadnica maline polke je od 400 do 800 metara. Kada kupujete sadnice maline polke preporučuje se da kupite one koje su uzgajane u stakleniku ili pak plasteniku i koje podrazumevaju sertifikat predviđen za uzgoj maline polke.

Sadnice maline polke koje nisu uzgajane na ovakav način, već na otvorenim parcelama, smatra se da ne bi trebalo kupovati i da je najbolje takav način uzgajanja potpuno eliminisati.

Cena sadnica pomenute vrste maline su različite, pa shodno tome kreću se od 50 do 100 dinara.

Sadnja

Kada je u pitanju najbolje vreme za sadnju maline polke, smatra se da je savršeni period kada to treba učiniti rana jesen. Razlog zbog kog tako treba postupiti je taj što će ista roditi već na leto, pa shodno tome imaćete mogućnost da za relativno kratko vreme povratite novac koji ste ovom prilikom uložili. Ne smatra se pogrešnim ni ukoliko malinu polku zasadite na proleće, svakako je izbor na vama pa kada vam više odgovara zasadite pomenutu vrstu.

Kada sadite malinu polku trebalo bi voditi računa o nekim smernicama koje preporučuju stručnjaci. Naime, smatra se da razmak između sadnica treba obuhvatati prostor od 2,5 x 0,5 metara,  a između redova trebalo bi biti 2,4 x 3.3 metra, jer se smatra da je pomenuti razmak najoptimalniji.

Loading...

Ukoliko se pitate iz kog razloga se prave razmaci te veličine, smatra se da oni postoje kako bi se  nesmetano obavljali svi poslovi oko uzgoja maline. Tu se misli na poslove kap što su zalivanje sadnica, košenje trave koja tu raste, prskanje sadnica zaštitnim sredstvima koja deluju povoljno na istrebljenje štetočina koje napadaju malinu a samim tim i oko poslova koji se tiču berbe  maline.

Sadnja maline polke trebalo bi da se obavlja na vlažnom tlu, a veoma se preporučuje tlo koje se nalazi u blizini neke reke jer uslovi ispunjavaju sve zahteve pomenute maline. Prema rečima stručnjaka, nikako ne bi trebalo saditi malinu polku tamo gde se u krugu od 200 metara nalaze bobičaste voćke. Razlog zbog koga bi trebalo tako postupati je taj što je tada velika mogućnost da se razviju nove bolesti kao i štetočine koje mogu znatno ugroziti razvoj maline polke.

Zemljišta koja su pogodna za sadnju maline polke su ona koja su propustljiva a tu spadaju peskovita ilovača, muljevita zemljišta i druga. Zemljište bi trebalo da bude do 6, 5 jedinica kiselosti da bi se malina polka uspešno razvijala. Ukoliko čist vazduh lepo cirkuliše oko sadnice maline polke neće doći do pojave različitih oboljenja koje mogu štetiti njenom celokupnom razvoju.

Ukoliko zemljište na kome sadite malinu polku ne sadrži sve komponente koje se smatraju neophodnim za njen razvoj, tu zemlju bi trebalo pođubriti. Najpodobnije je đubrenje stajskim i živinskim đubrivom, jer se na taj način obogaćuje kvalitet zemljišta. Prema rečima stručnjaka, trebalo bi izbegavati đubrenje koje je veštačko. Đubrenje se vrši u razmeri do 44 tone đubriva po jednom hektaru.

Kada govorimo o pripremi zemljišta pre nego što zasadite malinu polku, valjalo bi napomenuti da isto treba da se pripremi godinu dana pre nego što istu zasadite. Pripreme se vrše tako što se sa istog otklanja korov. Stavljanje žica ili nekog drugog oslonca za stablo maline polke nije neophodno, pa shodno tome mnogi smatraju da je ovo prednost kod pomenute biljke. Stablo pomenute maline veoma je čvrsto i stabilno pa shodno tome ne bi trebalo da obezbeđujete dodatni oslonac.

Različiti klimatski uslovi kao i česte promene temperature koje se u današnjem vremenu neretko događaju, mogu naškoditi malini polki posebno ako proces navodnjavanja ne funkcioniše kako valja. Stručnjaci predviđaju da o segmentu navodnjavanja posebno bi trebalo da povedete računa kako bi protok vode funkcionisao bez problema.

Velike vrućine u avgustu i septembru doprinose isušavanju tla, pa kako ne bi došlo do ugrožavanja sadnica maline polke, često bi trebalo da ih zalivate. Takođe radi kvalitetnog uzgoja postavljaju se i mrežne zasene koje imaju ulogu da maline zaštite od različitih vremenskih prilika koje joj mogu u mnogome naškoditi. Stručnjaci smatraju da sistem navodnjavanja koji se naziva još i ,, kap po kap” smatra se najoptimalnijim rešenjem kada je u pitanju uzgoj maline polke.

Ukoliko se malina polka nalazi na prostoru gde su jači vetrovi, često se ljudi odlučuju i za postavljanje vetrobrana. Na taj način čuvaju svoje sadnice od istog.  Vazduh mora normalno cirkulisati kako bi razvoj maline bio onakav kakvog ga priželjkujete.

Kada nastupe hladni dani, početkom novembra smatra se da bi trebalo pokositi kako bi sa nastankom proleća počela da cveta ponovo malina polka.

Uzgoj i prinos

Orezivanje maline obavlja se u kasnu jesen kako bi se zasadi zaštitili od različitih bolesti. Takođe, kod dvogodišnjih izdanaka orezivanje se vrši na proleće.

Kada govorimo o bolestima koje napadaju pomenutu biljku, ono što joj najviše šteti su velike temperature koje isušuju plod jer se tom prilikom javlja gljivica bortritis.  Trulež koji se proizvodi izazvan pomenutom gljivicom je sive boje. Kada se ova pojava leči tokom berbe gotovo i da nema rezultata, pa shodno tome smatra se da procesom lečenja iste treba krenuti i pre nego što se pojavi.

Preparati iz grupe bortricita ili prirodni i veštački fungicidi smatraju se idealnim načinom koji doprinosi da se suzbije postojanje različitih gljivičnih oboljenja.

Ukoliko se pojave insekti koji malini polki mogu naštetiti, a tu se ubrajaju junske bube, veliki broj pčela, nematode i druge, trebalo bi istu zaštititi korišćenjem insekticida.

Berba maline polke traje od perioda juna do novembra. Kada su u pitanju prinosi koje ista obezbeđuje radi se najčešće o količini od 12 do 20 tona po hektaru. Prema zvaničnim podacima, jedna sadnica maline polke može obezbediti do dva i po kilograma malina.

Cena maline polke kreće se od dvesta do trista dinara po kilogramu malina, a ista je znatno veće cene u periodu kada drugih vrsta nema na tržištu. Jedna od njenih najvećih prednosti je to što je dvorodna pa joj tu poziciju više cene upravo to obezbeđuje.

Malina polka smatra se malinom koja je izuzetno pogodna za gajenje, a ljudi koji se bave uzgojom iste su jako zadovoljni. Ona se u velikim količinama prodaje i sveža a takođe i onda kada je smrznuta, pa shodno tome ista se smatra vrlo isplativom malinom.

Materijal koji se utroši prilikom ulaganja u uzgoj maline polke veoma brzo bude finansijski nadoknađen. Ukoliko imate dilemu koja malina je najkompetentnija za vas, predlažemo da se oprobate u uzgoju pomenute maline.

Loading...