Hemiplegija – značenje, oporavak, uzrok i lečenje

Mozak je pored srca najvažniji organ u našem telu. U pitanju je jako osetljiv organ složene građe koji neće moći normalno da funkcioniše ukoliko ne dobija dovoljnu količinu kiseonika.

Postoje brojna stanja i poremećaji u kojima dolazi do oštećenja mozga i nervnih funkcija. Ta oboljenja se upravo smatraju jednim od najtežih jer zahvataju sve sfere života čoveka i veoma teško se leče.

U ovom tekstu biće govora o hemiplegiji, koja predstavlja jedno od izuzetno teških stanja, koje se može javiti odmah pri rođenju, ali i u kasnijoj dobi. U skladu sa tim razlikujemo različite vrste hemiplegije, a kasnije ćemo vam reći nešto više o tome.

Loading...

Ukoliko u blizini imate osobu koja boluje od ovog stanja, onda će vam ovaj tekst sigurno biti jako koristan. Reći ćemo vam šta je to hemiplegija i koje su karakteristike ovog stanja. Zatim ćemo vas upoznati sa načinima lečenja i oporavka, tako da će vam se možda vratiti nada ukoliko imate nekoga ko pati od hemiplegije.

Šta je hemiplegija?

Pod hemiplegijom se smatra stanje u kojem uopšte ne postoje nervne funkcije na jednoj strani tela. Stoga možemo reći da postoje leva i desna hemiplegija. Dakle, u pitanju je paraliza jedne strane tela, a uzroci zbog kojih se može javiti su brojni.

Ono zbog čega se ovaj poremećaj javlja jeste to da je mozak na jednoj strani oštećen, ali važno je znati da se hemiplegija uvek javlja na suprotnoj strani od te. To znači da će neko bolovati od leve hemiplegije onda kada ima oštećenja na desnoj strani mozga i obrnuto.

Svakako treba napomenuti razliku između hemiplegije i hemipareze. Naime, hemipareza podrazumeva da su nervne funkcije samo delimično oštećene na jednoj strani tela, dok se kod hemiplegije radi o potpunom odsustvu bilo kakvih nervnih funkcija.

Dakle, hemipareza je ipak lakše oboljenje od hemiplegije. Kada je hemiplegija u pitanju, posledice koje ona izaziva mogu biti kako psihičke i kognitivne, tako i socijalne, estetske itd. Pacijent koji boluje od hemiplegije ima velike tegobe u svakodnevnom snalaženju, ali i u svim ostalim sferama života. Zato je hemiplegiju potrebno blagovremeno lečiti, ali o tome ćemo nešto kasnije.

Već smo rekli da su dve vrste hemiplegije leva i desna hemiplegija, zavisno od toga na kojoj strani tela se javlja. Ipak, postoji i drugačija podela ovog stanja. Naime, važno je otkriti uzroke koji su uopšte doveli do pojave hemiplegije. Rekli smo da je uzrok oštećenje mozga na suprotnoj strani od one gde se javila hemiplegija, ali potrebno je istražiti i dublje uzroke ovog poremećaja, odnosno da li je u pitanju urođeni poremećaj ili stanje koje se vremenom javlja. U skladu sa tim postoje urođena i stečena hemiplegija, a u nastavku ćemo vam reći nešto više o uzrocima ovog poremećaja.

Loading...

Uzroci hemiplegije

Kada se spomene urođena hemiplegija, tu možemo reći da je bila oštećena jedna strana mozga tokom embrionalnog razvoja deteta ili možda na porođaju. Osim toga, ako je neka strana mozga oštećena u prve dve godine deteta, onda se takođe govori o urođenoj hemiplegiji. Pitanja zašto se i kako hemiplegija može javiti tokom embrionalnog razvoja, i dalje ostaju bez konkretnog odgovora.

Loading...

Neki od potencijalnih razloga mogu da budu komplikacije koje su se dešavale za vreme trudnoće, višeplodna trudnoća, prevremeno rođenje bebe ili možda genetski faktori. Još jedan od važnih uzroka pojave hemiplegije za vreme embrionalnog razvoja deteta jeste činjenica da su roditelji tog deteta krvni srodnici. U tim situacijama je ovaj poremećaj znatno češći, te se ovo stanje uglavnom javlja u onim zemljama gde su takvi brakovi legalni. Međutim, kada je reč o pojavi hemiplegije za vreme porođaja ili kasnije do druge godine života deteta, onda se kao uzrok navode razne povrede koje dete može zadobiti na glavi.

Dakle, mogli ste da vidite koji su sve uzroci takozvane urođene hemiplegije, odnosno jednostrane cerebralne paralize, kako se još stručno naziva. Ono što je takođe važno znati jeste da se ova urođena hemiplegija nekada ne primeti odmah, već tek kasnije tokom razvoja deteta.

Već smo spomenuli da je drugi tip hemiplegije takozvana stečena hemiplegija. Kada je ona u pitanju, treba znati da se ona pre svega javlja kod osoba u starijoj dobi. Naime, prvi i osnovni uzrok ove vrste hemiplegije je moždani udar. Većina ljudi koji su preživeli moždani udar kasnije pati od ove vrste hemiplegije.

Drugi od mogućih uzroka stečene hemiplegije jesu teške povrede u području glave, ali i neki upalni procesi koji se mogu javiti u predelu glave, odnosno mozga i kičmene moždine. Neki od najtežih uzroka ovog poremećaja su svakako tumor na mozgu i razna cerebrovaskularna oboljenja. Još neki od mogućih uzroka pojave stečene hemiplegije su gušenje i davljenje osobe, prilikom čega osoba prestaje da diše, pa krv i kiseonik ne mogu da dođu do mozga.

Sada kada znate koji su glavni uzroci kako urođene tako i stečene hemiplegije, reći ćemo vam kako se ovo stanje može lečiti i kako uopšte izgleda oporavak nekoga ko boluje od ovog poremećaja.

Oporavak i lečenje hemiplegije

Kada je u pitanju lečenje hemiplegije, važno je znati da se ovo stanje nikada ne može u potpunosti izlečiti. Ipak, važno je na vreme početi sa raznim oblicima lečenja, jer se stanje može koliko-toliko poboljšati. Važno je reći i da se hemiplegija reflektuje na sve sfere života pacijenta, tako da se javljaju tegobe i pacijent otežano vodi svakodnevni život. Pa da vidimo koje su to mere lečenja i šta može preduzeti neko ko boluje od ovog stanja.

Da bi se odredile mere lečenja pacijenta koji ima hemiplegiju, važno je uzeti u obzir njegove godine, zdravstveno stanje, ali i to koliku motivaciju i volju pacijent ima da se izleči. Osim toga, od ključne važnosti je i podrška koju pacijent za vreme lečenja dobija od svojih najmilijih.

Istraživanja su pokazala da je čak polovina pacijenata koji boluju od hemiplegije izlečena do te mere da mogu da vode normalan život, a to podrazumeva i sposobnost za rad. Jedna četvrtina onih koji boluju od hemiplegije uspeli su da poboljšaju svoje stanje, ali još uvek nisu sposobni za rad. Nažalost postoje i oni koji nikada nisu uspeli ni da se izleče ni da poboljšaju svoje stanje. Tu se obično radi o pacijentima starije dobi, čije je zdravlje inače slabo i nisu sposobni da napreduju u bilo kom smislu. Oni koji mladi obole od ovog poremećaja imaju velike šanse da se izleče i da vode normalan život.

Sada se verovatno pitate kako i gde se vrše lečenja ovih pacijenata. Ukoliko je reč o stečenoj hemiplegiji, lečenje se započinje već 48 sati nakon pojave ovog stanja i odvija se u bolnici. Naime, uvode se razne aktivnosti koje treba da doprinesu izlečenju pacijenta. Pre svega, pacijent se uči kako samostalno da se hrani, a zatim i da obavlja ličnu higijenu, da se presvlači itd.

Zatim, postoje brojni rehabilitacioni centri koji su specijalizovani za lečenje ove vrste poremećaja. Brojne su banje u kojima pomoć nalaze upravo oni pacijenti oboleli od hemiplegije. Samo lečenje podrazumeva kako fizikalnu, tako i takozvanu kinezioterapiju.

Loading...

Osim toga, pacijentima je omogućeno da se kupaju u bazenima u kojima je voda lekovita i mineralna, što sve doprinosi njihovom boljem psihofizičkom stanju. Spomenućemo i jedno takvo lečilište u našoj zemlji, a to je banja u Vojvodini pod nazivom Stari Slankamen.

Nakon ovih terapija koje se odvijaju u banjama i lečilištima, predviđeno je da pacijent nastavi sa kućnom terapijom, a to podrazumeva da redovno radi vežbe koje su mu preporučene od strane stručnjaka. Veoma je važno da pacijent ne odustane od lečenja jer u tom slučaju stanje se može ponovo pogoršati i mogu se javiti dodatne komplikacije. Neki od najgorih neželjenih efekata u tom slučaju su rane koje se javljaju od dugog ležanja, a što se stručno naziva dekubitis.

Osim toga, mogu se javiti i razne tegobe u kardiovaskularnom sistemu ali i razni problemi sa plućima. Zato je važno da se svi pacijenti koji su oboleli od hemiplegije redovno leče i da ne zapostavljaju svoje terapije. Pre svega, potrebno je ići u neki rehabilitacioni centar ili lečilište u banji, a zatim sprovoditi lečenje kod kuće. Veoma je važna volja pacijenta i njegova motivacija da se izleči.

Ukoliko je pacijent nezainteresovan, ako su mu sve te vežbe mučne i uporno ih odbija, onda nažalost neće biti nikakvog poboljšanja i takva osoba će ostati invalid do kraja života. Oni koji su uporni i koji veruju u svoj oporavak uspeli su da se vrate u svoj normalan svakodnevni život i da znatno poboljšaju svoje fizičko i psihičko stanje.

Kao što ste mogli da vidite, hemiplegija može da se leči i da se u velikoj meri izleči, ali od ključnog značaja je pravilno lečenje i volja samog pacijenta. Nadamo se da vam je ovaj tekst bio od koristi i da ste sada bolje upoznati sa tim šta je hemiplegija i kako se može lečiti. Nema sumnje da je u pitanju veoma komplikovano stanje, ali uz pravilno lečenje i podršku, pacijenti imaju šanse da se vrate svom normalnom životu, naročito ako je reč o stečenoj hemiplegiji.

Nadamo se da ćete uzeti u obzir sve činjenice koje ste imali priliku da pročitate u ovom tekstu i da ćete pomoći nekome iz vaše okoline ko ima problema sa hemiplegijom. Ako ništa drugo, možete mu sigurno dati dobre savete koji će učiniti da se oseća bolje.

Loading...