Na kojoj ruci se nosi sat?

Kao klinci naučeni smo da se sat nosi na levoj ruci, tj. na levom ručnom zglobu. Kada bismo se upitali “a zašto je to tako?”, dobijali bismo odgovor da je …

Ceo tekst